آیا برای بازی پینت بال آماده هستید؟

پینت بال اوراسیا در بین زمین های پینت بال استانبول نزدیک ترین به شماست!

شروع بازی با 250 لیر

زمین های بازی پینت بال ما در استانبول


1

زمین پینت بال Büyükçekmece

زمین پینت بال Büyükçekmece استانبول در مکانی به راحتی برای شما، بازیکنان ما، قابل دسترسی است. واقع در Büyükçekce، < a href="https ://new.avrasyapaintball.com/en/contact#" title="Büyükçekmece paintball field" style="transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">برای میدان پینت بال کلیک کنید.

2

زمین پینت بال Beylikdüzü

زمین پینت بال استانبول Beylikdüzü در مکانی است که به راحتی برای شما بازیکنان ما قابل دسترسی است.برای میدان پینت بال کلیک کنید.

3

پینت بال فورک فیلد

زمین پینت بال استانبول چاتالکا در مکانی است که به راحتی برای شما بازیکنان ما قابل دسترسی است. واقع در تپکنت، برای زمین پینت بال کلیک کنید.

پینت بال اوراسیا

پینت بال اوراسیا دارای زمین های پینت بال در استانبول است که می توانید به سرعت و به راحتی به زمین هایی که با طبیعت در هم آمیخته است برسید.

شما می توانید به سرعت به انواع اطلاعات در مورد این ورزش که به عنوان نقاشی نیز شناخته می شود دسترسی پیدا کنید. بازی تفنگ در استانبول از لینک هایی که در زیر ایجاد کرده ایم می توانید به. ما آنچه را که می خواهید در مورد این رویداد بیاموزید را برای شما فهرست کرده ایم که برای یک عمر به عنوان یک فعالیت استانبولی در ذهن شما باقی می ماند.


زمین های پینت بال استانبول

1

Eurasia Paintball

این شرکت به عنوان میدان پینت بال Büyükçekmece و میدان پینت بال Çatalca ترجیح داده شده ترین شرکت پینت بال در استانبول است.برای رزرو پینت بال +90 530 826 8790

< div class ="d-flex flex-row mb-5" style="margin-bottom: 1.25rem !important;">
2

هی پینت بال

این یک میدان پینت بال در استانبول، Büyükçekmece است. برای رزرو پینت بال +90 530 826 8790

3

پینت بال اروپایی

این میدان پینت بال است که راحت ترین دسترسی به آن است و در استانبول بیلیکدوزو خدمت می کند.< a href="tel: +905308268790" style="transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"> برای رزرو پینت بال +90 530 826 8790